Paranormale Genezing • eu

Paranormale genezer Jyo kan u bijstaan

paranormale genezing

Tips voor genezing

Tips

Onderstaand treft u 18 tips aan ten behoeve van uw genezing

Ze zijn ontstaan uit jarenlange ervaring. Soms lijken ze een open deur, evenwel de daadwerkelijke toepassing ervan door de patient blijft vaak een grote uitdaging.

 1. Ga eerst naar een reguliere arts om de diagnose vast te stellen van uw ziektebeeld. Vertrouw niet alleen op de vaardigheden van een complementaire therapeut.
 2. Breng uzelf niet in de positie dat u dient te kiezen voor een reguliere of complementaire behandeling. We kunnen de negatieve bijwerkingen van de reguliere behandelingen, gif bestanddelen in medicijnen en het raken van gezonde cellen tijdens bestralingen bewust te niet doen. En bovendien genezende energie toevoegen.
 3. U bent niet ziek. U vertoont symptomen van een ziektebeeld. Identificeer niet met de ziekte!
 4. Al uw cellen worden elke 7 jaar vervangen. Dit betekent dat u zelf de capaciteit heeft om te genezen. Uw eigen zelfgenezend vermogen kan slechts een klein zetje nodig hebben!
 5. Begrijp dat uw ziektebeeld een bericht is om duidelijk te maken dat er iets niet in harmonie is. In principe is dit bijna altijd een onderliggende dualiteit en emotionele lading al dan niet van vroeger.
 6. Alle symptomen van ziektebeelden kunnen worden genezen, indien de cellen bewust wordt verteld wat ze dienen te doen om het zelfgenezend vermogen te aktiveren.
 7. Uw ziektebeeld wordt alleen chronisch als u daar (tot op heden) mee instemt.
 8. Wees niet boos op uw zelf omdat u ziek bent. Wees heel aardig en lief, geef uw lichaam een massage en stuur licht naar het deel wat niet in harmonie is.
 9. Ga niet naar meerdere complementaire therapeuten tegelijkertijd. We werken ondermeer met intenties. Het gaat om het vertrouwen in de goddelijke krachten welke door de therapeut heenstromen. Intenties werken in op uw eigen inmuuunsysteem. De genezing verricht u uiteindelijk zelf. Uw onderbewuste - welke het immuunsysteem aanstuurt - heeft duidelijke, eenduidige en bij herhaling specifieke opdrachten nodig. Behandelingen werken zeker 2 tot 3 weken door. Zodra er meer pijn of emotionele uitbarstingen plaatsvinden is dat een goed teken. Houdt vast aan het proces en raak niet in paniek.
 10. Ga niet tijdens een reeks behandelingen uzelf energetisch behandelen op een diep onderbewust niveau. (mocht u hiertoe in staat zijn) De kans dat uw mentaal denken het proces saboteert is groot. In feite is het vorige punt dan valide en bent u zelf de 2de therapeut. Uw handen op een pijnlijke plek leggen en de automatische stroming zijn werk laten doen is uiteraard prima. Leer te accepteren dat u hulp nodig heeft van het goddelijke en dat u onbewust nog boos hierop kan zijn. U heeft immers symptomen van een ziektebeeld welke zich manifesteren. Deze disharmonie doet het zelfgenezend vermogen van uzelf geen goed.
 11. Verwacht dat u op een diep onbewust niveau een verandering dient te doorgaan om weer in balans te komen.
 12. Verwacht dat menig probleem (uitdaging) te maken heeft met emotionele kwesties met ouders, kinderen, de eigen kindertijd of de tijd in de baarmoeder bij uw moeder. Dit kan zich ook op een diep onderbewust niveau afspelen.
 13. Een ondankbare houding richting de therapeut zijn inspanningen is een reflektie van uw innerlijk conflict tussen hoofd en hart. Dit doet uw zelfgenezend vermogen geen goed. Reken niet af met een houding zoals u een product in de supermarkt koopt. Hoewel die houding ook al niet correct is. In deze maatschappij eigenen wij ons iets toe, zodra we betaald hebben. We hebben niet de dankbaarheid in ons hart voor alle mensen hun inspanning en energie welke u instaat stelt om het gekochte produkt uiteindelijk thuis te consumeren. We vergeten dankbaarheid te tonen in ons hart voor de boer, de producent, de groothandel, de magazijnbeheerder, de vrachtwagenchauffeur, de vakkenvuller en de caissière. Deze dankbaarheid voor het geheel is nu juist cruciaal om uw zelfgenezend vermogen te ondersteunen. De saboteurs van uw mentaal denken dient u zorgvuldig te observeren in deze. Durft u naar de dankbaarheid in uw hart te gaan? Of is daar nog te veel pijn?
 14. Betaal als patient met uw eigen geld de consulten en tracht indien mogelijk via de verzekeringsmaatschappij een deel hiervan terug te krijgen. Laat anderen - hoe goed ook bedoeld - niet voor u betalen. Het is uw ziel die de wens dient te uiten uw zelfgenezend vermogen te activeren. Een eigen of eigen deelbetaling staat symbool voor de liefde voor uw ziel en de liefde voor uw lichaam. Dit is een gevoel vanuit het hart. Zolang de patient teveel pijn in haar of zijn hart heeft en zelf geen energie (geld is ook energie) aan het harmoniseren wenst te besteden is het niet het moment om naar welke therapeut dan ook te gaan. Zo kan een patient jaren therapeuten bezig houden, zonder naar de echte kern van de problemen te gaan. Het onderbewuste, de dankbaarheid en de liefde van de patient zelf zorgt voor de uiteindelijke genezing. Zijn deze kwaliteiten niet of onvoldoende aanwezig dan dragen we water naar de zee.
 15. De dankbaarheid en enthousiasme richting het universum voor de harmonisering, kunt u het best uiten door met mond op mond reclame de resultaten en de impact op uw leven te delen met vrienden, kennissen en familieleden of via Facebook een review te schrijven voor heel Nederland. Dit geeft een versterking van het zelfgenezend vermogen. Deze dankbaarheid is ook wel bekend als het zegeningen tellen. Hiermee straalt u naar het universum uit: doet u nog maar meer van ditzelfde!
 16. Volg meditatielessen om de innnerlijke rust en harmonie te verstevigen en meer liefde en rust toe in uw systeem. Dit zal ook onze healing krachten versterken bij het programmeren van uw cellen.
 17. Ga na of uw problematiek (kan fysiek zijn maar diepere oorzaak hebben) te maken heeft met 1 (traumatische) gebeurtenis uit het verleden of dat het trauma gedurende een lange periode voortduurde. Denk bij dit laatste aan fysiek geweld, incest, verslaafde ouders, dominatie of geestelijke manipulatie gedurende de gehele kindertijd. De laatste situatie veroorzaakt een diep wantrouwen of gebrek aan liefde naar andere mensen, maar ook vaak voor jezelf. Uiteraard is hier een langdurige (paranormale) therapie voor nodig, welke naar de pijn toegaat. Zie www.2thepointcoach.com. Ben je klaar om naar deze pijn te gaan of zit je liever in een innerlijk conflict? Geef je anderen de schuld en wil je het slachtoffer blijven? Dit komt de activering van het zelfgenezend vermogen niet ten goede! Kies bovendien heel bewust voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut. Ervaring leert dat de patient zijn of haar innerlijke conflict weerspiegelt in de relatie met de therapeut. Kies bij voorkeur het tegenovergestelde geslacht als therapeut, welke energetisch naar de pijn toegaat. Heeft u reeds bij andere therapeuten op deze wijze hieraan gewerkt, dan kan het juist een verdieping geven om een therapeut van hetzelfde geslacht als de desbetreffende ouder te kiezen.
 18. Bij het uitblijven van de gewenste resultaten is het zinvol om alle voorgaande tips te schouwen en objectief te voelen in uw hart of deze zijn opgevolgd. Het heeft geen zin om door te gaan met behandelen als resultaten uitblijven. Qua indicatie zijn behandelplannen opgesteld. Heeft u in uw leven van allerlei therapeuten en artsen bezocht en heeft het werkelijk niets geholpen dan is het zeer raadzaam om de innerlijke weg te volgen. De kern raken door naar oud verdriet te gaan met coaching De hamvraag? Is uw eerdere therapeut naar de kindertijd teruggegaan en is daarbij naast gespreksvoering ook ruimte geweest om de pijn te voelen? En deze te ontladen?

Tijdens een intakegesprek zullen wij indien nodig een toelichting geven.

Wie zijn we

Paranormale Genezing en geneeswijze

Paranormale Genezing Haarlem is een praktijk voor paranormale genezing, magnetiseren, handoplegging, gebedsgenezing of welke andere naam u er ook aan wilt geven. Belangrijker is het resultaat dat u voor ogen hebt: beter worden. Patienten hebben in het reguliere medische circuit vaak al een aantal stappen doorlopen en zoeken een alternatieve vorm van genezen. Paranormale Genezing Haarlem biedt die mogelijkheid. De wonderen zijn deze wereld gelukkig nog niet uit. Er is altijd kans op genezing. Elke cel van uw lichaam wordt elke 7 jaar compleet vervangen. Dus het lichaam heeft de kracht om alles te herstellen. Het zoeken naar die weg van genezing is een kunst. Het paranormale is daarbij een handig hulpmiddel. Niets meer en niets minder.Contact en Verzekeraars

Online Afspraak maken

Online Afspraak

Alleen gevalideerde en geregisteerde patienten krijgen toegang tot het Patienten Portaal.

Contact Telefonisch

Bereikbaar 9-12 uur

Bereikbaar 14-16 uur

06-34198088

U kunt afspraken maken en uiteraard ook vragen stellen over klachten en uitdagingen in uw leven.

Contact FB Messenger

Vergoedingen

Verzekeraars vergoeden mijn behandelingen tot een maximaal bedrag per jaar - mits u aanvullend verzekerd bent. De vergoedingen hebben geen invloed op uw eigen risico en eigen bijdrage. Binnen 2 weken krijgt u het bedrag of een deel van het bedrag op uw bankrekening terug gestort.

Contact Form

Contact via contact formulier indien u uw vraag op papier wilt zetten. We nemen dan contact met u op!

Social Media

Link via Facebook voor nieuws en reacties van patienten.

Intake Gesprek

Het intake gesprek is verplicht in de complementaire zorg. Therapeuten zijn verplicht een patientendossier aan te leggen en hun verrichtingen hierin bij te houden. De tijdsduur is afhankelijk van leeftijd en ziektebeeld.

Behandelplan:

Het Behandelplan is afhankelijk van de symptomen bij uw ziektebeeld. Na afloop van het intake gesprek kan er een indicatie worden gegeven.

Life Coaching

Zie website Life Coaching en Retraites voor meer info.

Font Size

Selecteer een groter font size om de website aangenamer te kunnen lezen.